Follow by Email

zaterdag 6 juli 2013

Gesprek met school

Gisteren hadden we op school een gesprek over Tiuri. Daar zouden we het rapport van de Opvoedpoli gaan bespreken. Hierin stonden namelijk ook aanbevelingen voor school, zoals verrijken en compacten van de leerstof, structuur bieden en sociale situaties uitleggen. Het gesprek was met de huidige juf, de nieuwe juf van volgend jaar en de IB-er.

De juf gaf aan dat ze het rapport van de Opvoedpoli tijdens het gesprek voor het eerst zag. Ze had het dus niet kunnen lezen, maar ze had wel de conclusie meegekregen. En dat hij slim was, dat verbaasde haar niet. Overigens hadden wij het rapport 11 juni toegemaild aan beide juffen en de IB-er.

De huidige juf gaf, net als tijdens het onderzoek, aan dat Tiuri het op school prima doet. Hij doet prima mee met de klas qua lesstof. Ook qua sociale interactie doet hij het prima. Wel merkt dat juf dat hij nog erg jong is. Er wordt nu aan de helft van de klas extra rekenwerk aangeboden in een soort 'plusklas', waaraan Tiuri ook meedoet. Verder wordt er niets bijzonders of anders gedaan voor Tiuri. Hij verveelt zich niet en heeft vriendjes.

De huidige juf en de IB-er concludeerden dat het nu goed gaat. Zij hebben niet de indruk dat Tiuri extra uitdaging of extra werk nodig heeft. Ook gaan ze niet kijken op welk niveau hij nu zit, want ze gaan niet vooruit werken qua lesstof maar zo nodig alleen extra werk aanbieden.

De nieuwe juf vertelde dat ze enorm houdt van structuur. Dat komt dus wel goed. Verder hebben we afgesproken dat we contact met haar opnemen als er bijzonderheden zijn. Dan zijn er in november weer 10-minutengesprekken om de stand van zaken te bespreken.

Ik ben nu te moe van de bevalling, de borstvoeding en de gebroken nachten om boos te worden of actie te ondernemen. Bovendien is het over twee weken zomervakantie. Daarna kijken we wel weer verder...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten